Franz Lehar Den glade enke. Operette i 3 akter af Victor Leon

og Leo Stein ved Gustav Hetsch. Sang-udtog og vals-intermezzo med tekst