Gitarskole til undervisning og selvstudium for lutt, gitar-

enkelt og dobbelt-banjo gitar og hawaii-gitar. Sigurd Westbye. 1932