Naar fjordene blaaner. John og Alfred Paulsen; Mor, kjære mor,