S. Hagerup Bull. Musikk og musikere Ny samling. Gyld. 1932. B

10 innledende foredrag ved de av unuversitetet og filharmonisk selskap arrangerte konserter 1930-32