Salmer og sanger. Det norske misjonsforbund. Oslo 1952. B