Sangerinnen. Cally Monrads liv og kunst. Asch. 1990. B

Bodil Stenseth. Operasangerinne og mystiker. Med omslag