Vennen:En sanger og et sinn. Karl Aagaard Østvig forteller

Gunnar Stenersen forlag 1945-B