Mynten på Akershus Verksted Bastion Gate uten sted P B O