Mystiske sagn fra Telemarken. Etterladte optegnel. M. B. Landstad Oslo 1926

Norsk folkeminnelag 13+15. Også fra Telemarken. Skik og sagn. B