Asger dragsholt og Skjold Larsen. Planterne omkring os.

Gjellerup. 4 oppl. dansk. 1963. Botanik for 4 og 5 skoleår. B