Jørgen Vasshaug Nyttevekster i farger Asch 1957. B

2006 15 år. B