Realistisk hundeopplæring Skrevet for norske forhold!Stein Erik Solberg Fjørtoft 1998 B