Hvorfor synger fuglene?Karl-Eduard Linsenmair Om fuglesangens former og funksjoner Cappelen 1971 B