Leif Lyneborg Nattsommerfugler J.W.Cappelens Forlag AS 1976 Smussbind B O2