Truede dyr i Norge. Nils Petter Thuesen. Grøndahl 1983. B