Vår ville verden. Yngve Woxholt. Hjemmenes forlag. B

World Wildlife fund. 1976. S. Fine bilder