Nebb i vekst. 1908-1983 75 år. Tore Halvorsen. Oslo 1983. B