Norg. Hist. Magnus Jensen. 1905 til nå . univ. forl. 1971. P. B