Oldnordiske Sagaer efter den af det nordiske Oldskrift-Selskab udgivne Grundskrift oversatte af Carl Christian Rafn. Bind 5. (5). Kong Olaf den helliges Saga. Anden Deel med tilhørende Fortællinger. Kjøbenhavn 1831