Oldnordiske Sagaer efter den af det nordiske Oldskrift-Selskab udgivne Grundskrift oversatte af Carl Christian Rafn. Bind 8 Kong Sverres saga Kjøbenhavn 1834