RAFN, CARL CHRISTIAN (UDG.). Jomsvikinga Saga og Knytlinga tilligemed Sagabrudstykker og Fortællinger vedkommende Danmark

RAFN, CARL CHRISTIAN (UDG.). Jomsvikinga Saga og Knytlinga tilligemed Sagabrudstykker og Fortællinger vedkommende Danmark. Udgivne af Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab, oversatte af Selskabets Sekretær C.C. Rafn. Andreas Seidelin, København 1829. VIII+422 sider