Norske gardsbruk Telemark fylke Bind 2. . Baksidepermen er

skadet. M. Oslo 1955