Øivind Næss. . men folket frikjente ham Skjebner og skisser

fra det gamle Fredriksvern Skien 1984 Ny