Kategorier

Hva vet vi om økonomi? J K Galbraith Intervju med Nivole Salinger Fakkel 1979 B