Kategorier

Regnskap

Sorter:
Tvilsomme representasjonsfradrag m.v Nå og før Egil Hiis Hauge 1972
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Merverdi og investeringsavgift i regnskapet, Norg. statsaut. revisor. servicekontor 7.utg.1989 P B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Bokføringsoppgaver for handelsskoler Norli 1937 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Personlig økonomi 1987-1988 Knut Boye og Terje Hansen Bedriftsøkonomens Forlag 1987 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Grunnlag i kalkulasjon med sikte på håndverket og den mindre industri Egil Einarsen 3 utg Oslo 1946 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Opplysningsinstitutettets skrifter 10 Sverre Thon Opp for FN 1962 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tenk før du handler Forbr råd 1955 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Hvad man kan trekke fra i selvangivelsen Asch 1950 U/smussbind B O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bokførsel for håndverkene Kortfattet rettleiing 1 Nor hånd for 1945 P B O
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Falsk og ekte hellighet H A Ironside P B O
Kr. 30,-
Legg i handlekurv
Gode råd om personlig økonomi Dag Bredal Paintbox 1996 2.oppl P B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Selvkostberegning og bokføring i industrien Leif H Skare Cap uå U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lønsomhedsmetoden Filosofi principper teknik Insti uå P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Räkenskaper för industri Knut Ramstedt M Frykholm Nor 1941 P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Erling Dahl Lærebok i bokføring Olaf Norlis Forl Oslo 1932 B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Budsjettering ved kommunale sosialkontorer Kjell Dahl Tiden 1983 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Budsjett- og økonomistyring i helse- og sosialsektoren da Notam Gyld 1992 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Eilert Bø Regnskapslære 9.og revidert utgave(2.utgave) Bedriftsøkonomens Forlag 1972 B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Helge Mauland Ole Hetland Offentlig regnskap og budsjettering med vekt på kommunesektoren Bedriftsøkonom Forlag1985 PB O2
Kr. 180,-
Legg i handlekurv
Bergen privatbank Årsberetning og regnskap 1969 P Pen O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Regnskapslære Bind 1 Asbjørn Gjerde. Lyche forl. 1971 Pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Knut Boye Regnskapsanalyse En fagbok fra Tanum-Norli 5.utgave Tanum-Norli Oslo 1983 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Ghr.Falkenberg Veiledning i regnskapslære Yrkeskolen for handel og kontorarbeid Skjematisk på T-kontor Handelsskolens Bokhandelslags A/L 1964 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Hvordan lese et bankregnskap Den Norske Bankforenning 1983 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Dobbelt bokholderi med revisjon Wahl uå U/smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Lærebok i bokføring Mads Bøhn Egil Eide Gyld 150
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk regnskapslovgivning Paul Vårdal Bedriftsøkonomens forlag 1969 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Regnskapet og prisnivåendringer Arne Kinserdal NHH 1970 uå
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Analyse av regnskapet Banken/Busch Tano 4 utg 1995 pen
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 1994 Revisorforeningen 1994 pen
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 1994 Revisorforeningen 1994 pen
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Budsjettering, investering og finansiering - En innføring, Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum, Universitetsforlaget 1986 P B O

Enkelte over- og understrykninger med tusj og kulepenn. Merke etter bortrevet prislapp forside. 228 sider. 

Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Revisors håndbok 1996 NSRF B P O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv