Kategorier

Situasjonsbestemt ledelse. Geir Thompson. Håndbok for

utvikling av egen lederstil. BUnivforl. 1993. B