Kategorier

Økonomi

Sorter:
Universitetets radioforedrag Verdensøkonomien i efterkrigstiden Wilhelm Keilhau P U/Omslag Asch 1932 B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
George David kieffer God på møter- få det som du vil P U/Omslag Hjemmets 1994 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Revisors håndbok 1999 P U/Omslag Den norske revisorforening 1999 Pen N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Forretningsmannens håndbok 1950 U/Omslag Cammermeyers forl 1950 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
G.Kingsley Ward En forretningsmanns brev til sin sønn Omslag Bokklubb 1985 Pen N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
The ultimate blueprint for an insanely successful business P U/Omslag Cunningham 2011 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Robert Heller Sjefens nye klær P U/Omslag Gyld 1973 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Økonomisk minilex Einar Bøe/Elberg Gui Wold P U/Omslag Cap 1987 B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Arne Kinserdal Grunnleggende regnskapsforståelse P U/Omslag Bedriftsøkonomens forl UÅ Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Eivind Thon Gode og dårlige penger Omslag Gyld 1965 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Praktisk investeringsanalyse, Tore J. Fjell, Bedriftsøk. forl. 1988 P B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Rådgiver for ledere Robert N.Mc Murry P U/Omslag Nordisk forl 1961 B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Rolf Waaler Mennesket og bedriften U/Omslag Fab&Søn forl 1944 Pen N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Jan-Evert Nilsson/Kjell Kalgraf Vårt dyre fedreland P U/Omslag Cap 1979 Pen N
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Arild Lillebø Vi små spekulanter U/Omslag Gyld 1974 Pen O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Norges økonomiske samkvem med utviklingslandene P U/Omslag Norad 1975 B N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Pris-og rasjonaliseringslovkomiteen første hefte P U/Omslag Arbeidernes aktietrykkeri 1952 B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Revisjon og regnskapsvesen 1942 U/Omslag Revisorers forening 1942 Pen N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Tidsskrift revisjon og regnskapsvesen 1940 U/OmslagRevisorers forening 1940 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Peter Danton de Rouffignac Hvordan selge til Europa Omslag Nks-forl 1990 Pen N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Thomas Sinding Socialøkonomisk teori U/Omslag Johan Grundt Tanum 1935 Pen N
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Økonomi nr .19 P U/Omslag Fab&Søn 1952 B N
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Thomas Sinding Varepriser og inntektsfordeling U/Omslag Grøndahl&Søn 1941 Pen N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Våra grannlanders næringsliv Sven Swedberg U/Omslag forbundets bokforl 1937 Pen N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Henri Werring Samtalens makt U/Omslag Cap 1988 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Terry Farnsworth Fremgang i forretningslivet U/Omslag Hjemmet 1980 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
John Jewkes I planøkonomiens skjærsild Omslag Asch 1949 B N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Fra nei til ja kretiv forhandlingsteknikk Omslag Hjemmets 2.oppl 1994 Pen N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Myron Gordon Hvordan gjøre møter mer effektive P U/Omslag Hjemmet 1982 Pen N
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Bjørn Ringom Tenk positivt-og oppnå mer selvtillit P U/Omslag Damm 6.oppl 1989 Pen N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hva skal vi med penger? Herbert Lomas P Fredhøis forl 1972 Pen
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
What they don't teach you at Hardvard business school Mark H McCormack Bantam PB N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Kreditthåndbok Egil Hiis Hauge Dre 1970 Smussbind B
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Vår verden Økonomisk og politisk atlas Michael Kidron Ronald Segal Pax 1981 Smussbind B O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bærekraftig økonomi Hansen Jespersen Rasmussen ad Not 1995 U/smussbind B O
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Sosialøkonomi Johan Einarsen/Torgrim Barding Aschehoug 1958 smussbind B mye understrekninger O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Bolig i Spania Kjøp, salg ,leie, flytting og skatt Einar Harboe Aschehoug 2003 Bi Pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Økonomi-rådgiveren Penger 1983 Otto Risanger P B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Teoretisk socialøkonomik Dr juris Kristian Østberg Sld bokt 1923 P B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Opplysningsinstitutettets skrifter 6 Sverre Thon Oppl for FN 1961 U/smussbind B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Jernverket Morten H Magnus Nr.1 1963 P B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Handledning i affærsteknik Nr.9 Herbert N Casson P B O (skjev)
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Forbrukernes oppslagsbok Forb råd U/år U/smussbind B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Takstboken Arkitekt N P Nilsen Cen spare DNB 1951 smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skatten min 1986 Uni forl Robert Heiberg Kahrs Ole Nyfløt Uni forl 1985 P B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Skatteråd Christian Vennerød Cap 1990 Cap 1989 U/smussbind B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Finansforbundet avd Telemark 75 år Bjørn Bjørnstad Dyring uå U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Litt av hvert Gunnar Jahn Gyld 1949 B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Tariffoppgjør former og realiteter Kaare N.Selvig u.år P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Kapital-rationalisering Sveriges rationaliseringsforbund Liber forl 1982 P Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv