Kategorier

Økonomi

Sorter:
Lærebok i bokføring Mads Bøhn Egil Eide Gyld 150
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk regnskapslovgivning Paul Vårdal Bedriftsøkonomens forlag 1969 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Regnskapet og prisnivåendringer Arne Kinserdal NHH 1970 uå
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Analyse av regnskapet Banken/Busch Tano 4 utg 1995 pen
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 1994 Revisorforeningen 1994 pen
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 1994 Revisorforeningen 1994 pen
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Budsjettering, investering og finansiering - En innføring, Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum, Universitetsforlaget 1986 P B O

Enkelte over- og understrykninger med tusj og kulepenn. Merke etter bortrevet prislapp forside. 228 sider. 

Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Revisors håndbok 1996 NSRF B P O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Trygve Hegnar Kunst og kunstkjøp Copyright 1977 B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Pakhuismeesteren Rotterdam Amsterdam Antwerpen Düsseldorf Frankfurt Mannheim PHM uå P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Karsten Gaarder Forelesninger over kjøp 9.utgave Forl Asch Co.(Nygaard) Oslo 1980 B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Asbørn Gjerde Næringlære II Suplement til næringslære i Harald Lyche & Co AS Drammen 1971 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Erhvervslivets Håndbøger Hvordan forretningsmanden sikrer sig gevinst James H.Rand hassings Forlag København 1954 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Juri Semjonow Jordens rikdommer historien om varene og deres opprinnelse Dryers Forlag Oslo 1942 B O2 Flekk
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Arbeidsmateriell til grunnkurs salg og service 2. utgave Nils Petter Johnsrud Lars Ottesen Alf H Øyen Økonomiforlaget I samarbeid med Fagbokforlaget uå Stensil B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Salg og service Anne May Sandvik Olsen NKI 2003 2. opplag P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Karsten Gaarder Forelesninger over kjøp Asch 1944 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Det nye pengesystemet Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon Magrit Kennedy Cappelen 1991 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Forbered deg på hvitsnipp-revolusjonen Tom Peters Egmont 2000 U/smussbind BO 2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Penger 1979 Sampress P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Eskil Oscarsson og Per Skallvedt Slik unngår man skatt i Norge Opplysn Forl uo skjev PB O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Berit Wenaas Kjære kollega Gryndendal Norsk Forlag Oslo 1994 smussbind pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Trump-Tenk som en milliardær, Donald J. Trump, Hegnar Media 2006 Smussb. Pen bok O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
101 smarte spørsmål du stiller når du søker jobb Ron Fry Hegnar 2011 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
101 perfekte svar på de vanskeligste jobbintervjuspørsmålene Ron Fry Hegnar 2011 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fremgang i forretningslivet-håndbok for karrierejegere, Terry Farnsworth, Hjemmet 1980 Pen O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fremgang i forretningslivet Håndbok for karrierejegere Terry Fransworth Hjemmet 1980 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bankernes laanedokumenter efter den nye rettergangsordning Peter Hougen 1927 Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Forlagspant Otto Murstad Univ. 1971 Pen O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Banken som ble ranet forskriftsmessig Axel Dammann fagbok forl 1996 Pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Intelligent svindel Robert Farr Hjemmet 1975 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Regler om sjekktjenesten gjeldende for innenlandske sjekker Iverksatt 1.januar 1954 Den Noerske Bankforenning Centralforenningen For Norges Sparebanken 1954 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utlånsvirksomhet og kredittbedømmelse Noen trekk fra forretningsbankenes arbeidsområde Oslo 1969 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Bankord - engelsk franska itlienska spanska tyska Skandinaviska banken Stokholm 1964 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
The savings banks of Norway Grøndal & Søns Boktrykkeri Oslo 1938 P B O2

A ceneral view in the english,french,german and Norvegian languages

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bankakademiet banklære Universitetsforlaget 1971 Smussbind B O2 Bind 1
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Anders Bergløff Bankteknikk og bankarbeide Sparebankforenningen i Norge og den Norske Bankforenning Oslo 1959 B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Mål og midler I bankenes personalpolitikk Bankfunksjonærenes Samfund i Bergen 1958 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Egil Monssen/Tror Bryn/Ole Hope Bolig finansieringen i Norge Prisoppgaver De Norske Bykredittforenninger 1962 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Sparebankstrukturen Innstilling fra Områdekomiteen av 1965 Sparebankforenningen i Norge Oslo 1967 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bankgarantien og dens anvendelse Den Norske Greditbank 1967 B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Håndbok i organisasjonsutvikling i sparebankene 1972 P Pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Den personelige sparing Lars Aarvig Kåre Willoch Bergeb privatbank 1956 P B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norske kredittinstitusjoner Audun Bugjerde Bedriftsøkonomisk forlag 1974 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Livet og pengene Løs dine økonomiske problemer uten å låne. Bai Økonomisk forlag 1979 P Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Økonomi I Bankakademiet Oslo 1982 Tandberg & Jensen A/S 1982 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Thore Thoresen Orientering om depotvirksomheten i bank Den Norske Creditbank 7.utgave 1966 B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
oversikt over negotiable dokumenter og andre omsetningsparirer 3.utgave Bergens Privatbank 1962 P B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Oversikt over Negotiable dokumenter og andre omsetningspapirer 4.utgave Utgitt Bergen Bank Opplag 1977 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Arbeids psykologi Dr.Med.Kåre Rodahl Bankakademiet Oslo 1982 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv