Ordbøker / ordspråk / sitatbøker

Sorter:
Ord i bilder. Norsk og engelsk billedordbok. Kunnskapsforlaget
1991. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
gerh. Haaland. Norsk ordliste nynorsk bergen 1939. P. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Kr. Fr. Brøgger. Praktisk-juridisk formularbok for hvermann
Oslo 1937. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Engelsk/Norsk ordbok Gyldendal1961. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
4utg. Egill Daae Gabrielsen. Norsk/Fransk handelsordbok. Oslo
1975. Asch. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Tysk/Norsk ordbok. Gyldendal1938. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Gyldendals røde ordbøger. Engelsk/dansk. 1964 8 utg. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Bjørn Hanheide. Merkantil oppslagsbok. Tanum1976. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
New national dictionary. Collins 1959. B 600s
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Petrokjemisk ordbok-Engelsk-Tysk-Fransk-Norsk
Teknologisk forlag. 1979. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Myre og Jpsen. Tysk-Norsk ordbok 1+2. 1963s+800s. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Lange Nielsen. Fransk-Norsk ordliste. 1903. 900s. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Gyld. ordbok fransk-norsk. Line Dedichen Pedersen. Oslo 1959. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Tysk/Norsk Gyldendals blå ordbok. 2 oppl. 1955. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
The Collins dictionary and thesaurus in one volume. A unique
new reference book. Pralell texts give matching dictionary and thesaurus entries on the same page. The ideal desk companion. B1987. 1200 s.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Gyldendals fremmedordbok. B. 1971. Små flekker.
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
J. Brynildsen. Norsk-tysk ordbog. Oslo 1926. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Gyldendals blå Engelsk norsk B Berulfsen 1954. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Collins Mondadori. Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Ingle
Catherine Love 70000 traduzione. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Rettskrivningsordbok med synonymer Bøe Fossestøl Tanum
1975 2 oppl.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Ord som lever Kunnskapsforlaget Margarete Bonnevie 1990. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk dataordbok Univ forl 4 utg 1987. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norsk/Spansk Gyld blå 1983
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Diccionario Ingles-Espanol/Espanol-Ingles E Williams 1987
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Riksmålsordlisten Riksmålsforbundet 1973-P-B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Tysk-dansk-norsk håndordbog J Haver 1888 Kbh: M bruksspor
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norsk-engelsk ordbog af J Brynildsen Malling Krist. 1892. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Hand-worterbuch dansk. norsk-tysk J Kaper Kbh:1989 M Noe
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Wahrig deutsches wørterbuch Sprachlehre Bertelsmann
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Dansk etymologisk ordbog ved E. Hessen. Kbh. 1893. B
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
L Meyers fremmedordbog 7 udg. Kbh 1898-1902 b
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Fransk-norsk 3 oppl. Gyld. blå B1965
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Stor Norsk Tysk ordbok Grosses norwegisch deutsches wørterbuh Univ.forl.Tom Hustad 1979 B

870s.

Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Nynorsk ordliste for alle Jon Bjones Halvor Dalene Univ.forl.1981
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Engelsk-norsk/Norsk-engelsk lommeparlør Damm 17 oppl. 1978 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Everymans English pronouncing Dictionary Daniel Jones 13 utg Gimson London 1969 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bokmål-nynorsk Leiv heggestad Fornorskingsordliste Norli 1968 11 oppl. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Ordlista over svenska språket Svenska akademien 6 trykning Stockholm B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Grosse Duden Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache Worterbuch sprachlicher Zweifelsfalle Speyer 1965 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
dictionary of world literature J T Shipley Adams 1972 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nouveau petit Larousse 1968 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Karl Evang Norsk medisinsk ordbok Stenersen 1973 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bevingede ord 12000 sitater m.m S Evensberget Dag Gundersen Boklubben 1991 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Godt sagt sitater-aforismer-visdomsord-ordspråk Boklubben 1979 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Bevingede ord Nær 8000 litterære sitater-historiske ytringer-ordtak og talemåter-sentenser og fyndord S Evensberget/D Gundersen Boklubben 1967 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norske synonymer blå ordbok Kunnskapsforl.1984/92 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Damm Italiensk-norsk,norsk-italiensk 2 oppl. 1953 B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Hjemmets fremmedordbok 1986 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Ingvald Torvik Ordliste for alle Bokmål Univ.forl. 1970 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk-engelsk blå ordbok Asch-Gyld 1989
Kr. 140,-
Legg i handlekurv