Langenscheidts Handwörterbuch spanisch Teil 1 Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch Heinz Müller Langenscheidt Berlin Münhen Wien Zürich 1971 B O2 Smussbind