Ordbøker / ordspråk / sitatbøker

Sorter:
Filosofisk leksikon Konrad Marc-Wogau Fabr 1969 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norsk riksmålsordbok Harald Noreng Kunn forl 1995 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Rogets thesaurus of english words and phrases Robert A.Dutch. Penguin books 1983 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Geografiske fremmednavn Aksel Arstal. Mallingske bogtrykkeri 1922 P M O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Praktisk Engelsk-norsk ordbok Tekno forl 1979 U/smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Svensk-norsk ordliste av Didrik Arup Seip Steenske 1926 P B O2
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Norsk-tysk Ragnar Førsund Norman Balk Gyld 1964 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
The new national dictionary Collins 1966 U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gyldendals fremmedordbok Bjarne Berulfsen Gyld 1971 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk-engelsk ordbok 1970 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Engelsk-norsk ordbok 1970 U/smussbind B O2
Kr. 1 970,-
Legg i handlekurv
Tysk-norsk Jens Haukøy Gyld 1969 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Dansk-norsk-tysk Haandordbog 3 utg Kbh 1880 B
Dansk-norsk-tysk Haandordbog 3 utg Kbh 1880 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Say it in Czech Alois 1963 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
An English-reader's dictionary A S Hornby E C Parnwell Oxford 1987 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bokmål-nynorsk Leiv Heggstad Norli 1961 U/smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
The Penguin Dictionary of Quotations J M and M J Cohen Peng 1969 P B O2

Limt

Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Der grosse dude Bedeutungswörterbuch Bib inst 1970 Smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Min store ordbok Richard Scarry Norli 1966 U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Damms Lommeparlører fjerde opplag N.W.Damm & Søn Oslo 1940 P O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Ståle Løland og Arnold Thoresen Norsk forkortings - bok Capp Forl 1976 P O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
An English-Reader's Dictionary A S Hornby E C Pamwell Oxford 1977 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
tysk-norsk/norsk- tysk Damms lommeordbøker oslo 1982 pen O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Egil Gulbransen Juridisk leksikon 3.utgave Oslo 1973 pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fremmed-ordbok Oversettelser og forklaring Ernst W Selmer Asch 1956 U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Rettskrivningsordbok med synonymer Lars Bøe og Bernt Fossestøl Tano 1995 U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Henry Havin Psykologisk ordbok 9.revidert utgave Johan Grundt Tanum Forl 1969 smussbind pen O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Willy Kirkeby Norsk engelsk ordbok Gyldendal Norsk Forlag 1974 B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
B&T Berulfsen Engelsk norsk ordbok Gyldendal Norsk Forlag 1974 B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nynorsk ordliste Alf Hellevik Saml 1972 P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Norsk rettskrivningsordliste Torgeir Krogsrud Didrik Arup Seip Cap 1964 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Fransk-norsk Line Dedichen Gyld 1971 4. opplag U/smussbind B O2
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Cappelens engelsk-norsk og norsk-engelsk ordbok Herbert Svenkerud Cap 1997 11.opplag U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johan Hammond Rosbach Ord og begreper Norsk tesaurus Pax Forlag Oslo 2011 pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Johan Hammond Rosbach Dostojevskij og teddybjørnen Pax Forlag Oslo 1998 pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Joyce M. Hawkins The oxford reference dictionary London New York Sydney Toronto UO smussbind pen O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Sitater visdomsord til 365 dager Orion Forlag 2000 smussbind pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
J.B.Holmgård All verdens sitater København 1993 smussbind pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Egill Daae Gabrielsen Norsk-fransk handelsordbok 3.utgave Forl Asch Nygaard 1969 B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Damms lommeparlører Italiensk Damm 1966 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Engelsk forretningsordbok Walter Guy Damm 1970 U/smussbind B O2
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Norsk-engelsk forretningsordbok Damm uå U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Damms lommeordbøker Magnus Grønvold Damm 1955 U/smussbind B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Ragnvald Iversen Lommeordbok Bokmål-Norsk Nynorsk-Bokmål Damm Søn 1958 B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gunnar Host Fransk lommeordbok Fransk-Norsk Damm Søn 1967 10.opplag B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Deutsches wörterbuch Gerhard Wahrig Mosaik verlag 1982 U/smussbind B O2

Litt løs

Kr. 180,-
Legg i handlekurv
The Oxford Paperback Distionary Joyse M.Hawkins Press 1979 P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
The reagers digest great encyclopaedig dictionary 1 A-L Disest Associaton Limited 1964 B O2

Inn tree volumes

Kr. 160,-
Legg i handlekurv
The reagers digest great encyclopaedig dictionary 2 M-Z Disest Associaton Limited 1964 B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
The reagers digest great encyclopaedig dictionary 3 Disest Associaton Limited 1964 B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv