Oskar Mosfjeld. Henrik Ibsen og Skien. Gyldendal 1949. M. P

En biografisk og litteratur-psykologisk studie