Per Chr. Nagell Svendsen Gårds og slektshistorien for

Eidanger fra 1814 til 1980. 3 bind Porsgrunn 1984. BNy