Per Hansson. Det største spillet Gyld 1965. M

Den sannferdige beretning om nordmannen som ble nazileder og Gestapos fortrolige-etter ordre fra London