Per Thomassen og Thomassens gutter. Egil A. Gundersen.

Litt om korpsmusikk i gamle dager. Trio forlag 1988. B