Peter Tordenskjold. Hist. roman av P. P Horten 1922. 1+2. B