Petter Moens dagbok Cappelens forlag 1950 B N K M O2