De siste villmarker. Polarområdene Barbara James Grøndahl. B

1991. Leve jorda. Arktis og Antaktis