Porselensarbeidernes fagforening 1912-1987. NKIF. Alf Skåum

75 år i strid for levekår og medbestemmelsesrett