Porselensarbeidernes fagforening. 75 år i strid for levekårog

medbestemmelsesrett. 1912-1987. Alf skåum. B