Porsgrunn metallurgiske fagforening 1990

Arbeidernes trygge ankerfeste gjennom 75 år B