Porsgrunns historie. 1+2. Shirt. Joh. N. Tønnesen. B. Porsgrunn