Kategorier

Psykologi / psykiatri

Sorter:
Åsa Rytter Evensen. Sex og samliv. gyld. 1992. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Svein Haugsgjerd. Lidelsens karakter i ny psykiatri. Pax1990. B
P. 2 bind i et 3-bindsverk om psykiatriens utvikling. handler om lidelsens mange uttrykk.
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Sigmund Freud. Psykoanalysens teknik. Bind8. svensk. 2002. B
Natur og kultur. Red. Jill Hoffmann de mare. 430s.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Metapsykologi, Sigmund Freud, Natur och Kultur 2003 Bind 9 Smussb. Pen bok O2

Red:Bengt Warren 550s

Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Einar Kringlen. Psykiatri. Univ. forl. 2 utg. 1978. B
Innføring i psykopatologi og terapi, samt nyere sosialpsykiatri og psykiatrisk epidemiologi
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Alf. G. Andersen. Å stjele en barndom. Cappelen. 1988. 2oppl. B
Seksuelle overgrep mot barn verden over. Om forskjellige typer overgrep i rike og fattige land
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Tvang til seksualitet. Sætre/Holther/Jebsen. Cappelen. 1986. P. B
En undersøkelse av seksuelle overgrep mot barn
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Tollak B. Sirnes. Sinnets helse. Psykoterapi og livssyn. Fakkel Gyldendal 1971 P. B.
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Tollak B. Sirnes. Alder og sinnets helse. Dreyer bok. 1978. B
Spesielt skrevet for dem som jobber innen eldreomsorgen
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Fr. Wilh:Foerster. Kampen for karakter. haase. P. D. 1946
En bok om livsførsel. Løs rygg
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Ruth og Per Sommer. Vi opdrager vore smaabørn. Kbh. 1952. P. B
Orientering om kristen børneoppdragelse
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
R. D. Laing. Samtaler med Adam og Natasha. Gyld 1979. P. B
Den kjente engelske psykiateren om forholdet mellom barn og voksne
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Rhodes/Potash-men så fikk han kalde føtter. Gyld 1988. B
hvorfor menn ikke tør binde seg. Psykoterapautisk innfallsvinkel
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Ivan Pavlov. Reflexes, conditionel et inhibitions. Gonthier. P. B
fransk
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Richard Eriksen. Eros. Oslo 1930. Asch. P. M
Psykoanalyse og religion
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Richard Eriksen. Hvad er mennesket? Oslo 1934 Asch. P. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Kjærlighetens gleder. red Alex Comfort. Asch 1985. B
En håndbok i kunsten å elske
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Schelderup, Brøgger, Bjørgen. Innføring i psykologi. 5utg. B
Gyld. 1977
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Hilgard/Atkinson. Introduction to Psychology. Harcourt 1975. M
Tidligere lærebok til psykologi grunnfag. Det følger med et arbeidshefte
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Lis Asklund och Torstein Wickbom. Vegen til mognad. B. Bi
En bok for ungdom om samlevnad. 1966. Sveriges radio
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
De neste ni månedene. Morsrollen-forventning og virkelighet. B
Grøndahl. 1984J. Gansberg og A. Mostel
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Bogen om barnet. Forældrenes bog. Politikens forlag 1958. B
sund fornuft i plæje og opdragelse. dansk
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Aleneforeldre og sex. Du får en ny partner-men hvordan
forholder du deg til barna? Grøndahl. 1988. Mary Mattis
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Psykologisk ordbok. Henry Havin. Tanum 1976.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Sigmund Freud. Psykoanalyse. Gyld. 1980. Innføring. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Erich Fromm. Karlekens konst. Natur og kultur 1978. B. P
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Realms of the human unconscious Observation from LSD
Research Stanislaf Grof MD. P. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Robert Bly. The maiden King. The reunion of masculine and
feminine. New York 1998. 1 utg. Marion Woodman
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Harald Schelderup Innføring i psykologi Gyld 1972 4utg B
B
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Sadism and masochism. vol. 2 Wilhelm Stekel. Grove press 1964. B
The psychology of hatred and cruelty
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Ingjald Nissen. Menneskekunnskap i hverdagslivet. Oslo 1937. BP
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Frieda Fordham. Innføring i Jungs psykologi. Fakkel Gyld 1977
2 oppl. B. P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Karen Horney Vår tids nevrotiker Leo Eitinger Pax 1967. P. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
J. A. C Brown Freud og hans etterfølgere Pax 1967. P. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Henry Havin Psykologisk ordbok Tanum 1969.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
The undiscovered self C. G. Jung
answers questions raised by the present world crisis Routledge 1977. P. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Italo Svevo Zenos bekendelser Schultz Kbh. 1950. P. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Sigmund Freud psykoanalyse Fakkel Gyld 1972. P. M
Innføringsforelesninger(Små flekker)
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Knud Rasmussen Udviklingspsykologi Gyld. ped. bibl.
2 udg. 1974 Barndom og pubertet. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
F. L Marcuse Hypnose-sant og usant Fakkel 1959 P. B
En bog for læg og lærd om hypnose og humbug, og om den praktiske anvendelsen av hypnose.
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Psychology and the occult CG Jung Princeton 1977. P. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
CG Jung Dreams Princeton 1974. P. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
The Psychology of Dementia Praecox CG Jung Princeton 1974P
M Avrevet flekk på omslag
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Uro-En reise i det moderne selvet, Finn Skårderud, Aschehoug 2000 5. oppl. Smussb. B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Ethnopsychoanalyse Jugend und Kulturwandel Brandes@Apsel
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Ethnopsychoanalyse Kørper, Krankheit und kultur
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Dine drømmer&Hva betyr de? Lær deg å forstå søvnens hemmelige
språk. Nerys Dee. fredhøi. NY
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Om drømmer Innledning av Gordon Johnsen Tanum. 1978. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
The dreamers dictionary Robinson/Corbett
Understand the deeper meaning of your dreams! P B 1984
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Drømmeleksikon Tom Chetwynd cappelen 1972. P. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv