Kategorier

Svein Haugsgjerd. Lidelsens karakter i ny psykiatri. Pax1990. B

P. 2 bind i et 3-bindsverk om psykiatriens utvikling. handler om lidelsens mange uttrykk.