Regioner og kulturområder i Telemark. Tor Kjetil Gardåsen.

Særpreg og kulturtrekk i Grenland. Vest-Telemark, Aust-Telemark og Tinn før 1900. Fylkesmuseet 1996