Regulatoren 17 mai 1949 B Porsgrunn tekniske skolesamfunn