Kategorier

Denmark. Danemark. 1948. dansk/fransk. The national travel asso

ciation of Denmark. Mange fine sv/hvitt bilder