Reiser og segnir Asbjørn AAmodt/Knut Loupedalen 1923 B