Riksrettstidende 1926/1927 inneholdende forhandlingene i Rik

sretten og dens vidnekomite i saken mot statsminister Berge m. fl. B. Fint eks