S. C. Hammer. Revolutionen i Tyskland. Kristiania. 1922. B. Asch.